Gratis advies

Landelijke dekking

Prijs incl. afvoerkosten

Klanttevredenheid: 9,7

Waarom duurzaam slopen?

Onder duurzaam slopen verstaan we onder andere selectief slopen, met het doel om uit de sloop vrijkomende producten en materialen zoveel mogelijk hoogwaardig het te gebruiken.

Met hoogwaardig hergebruik wordt mee bedoelt dat materialen en producten zo dicht mogelijk bij de oorspronkelijke toepassing worden ingezet.

Beperken milieuschade

Selectief slopen heeft als hoofddoel het beperken van milieuschade. De beschikbaarheid van goedkope bouwproducten en het bevorderen van de werkgelegenheid zijn daarbij ook een voordeel.

Het afvalbeleid is erop ingericht prioriteit te geven aan de meest milieuvriendelijke verwerkingswijzen. Deze staan bovenaan de ‘ladder’. Het beleid van de overheid is erop gericht om zo veel mogelijk zo hoogwaardig mogelijk her te gebruiken (“zo hoog mogelijk in de keten”). Om duidelijk te maken wat hiermee bedoeld wordt heeft meneer Lansink als lid van de tweede kamer in 1979 de “Ladder van Lansink” opgesteld. Met die ladder wordt aangegeven wat hoogwaardig gebruik is en wat laagwaardiger hergebruik is. De ‘ladder’ wordt heden ten dage nog steeds gebruikt.

Duurzaam is de nieuwe norm

Producten die vrijkomen bij sloopwerkzaamheden, zijn aanzienlijk goedkoper dan nieuwe producten. Er zijn voorbeelden op de markt van complete huizen die die gebouwd zijn van materiaal dat vrijkomt uit de sloop. Daarnaast zijn er handelaren die de nog in goede staat verkerende materialen opkopen en later weer verkopen t.b.v. hergebruik, zoals houten en stalen balken, vloerhout of dakpannen.

Duurzaam slopen levert ook werkgelegenheid op. Demonteren en voor verkoop klaar maken van herbruikbare producten is vaak arbeidsintensiever dan traditioneel slopen. Dit geldt ook voor het selectief slopen en voor het opwerken van afval tot secundaire grondstof. Bij al deze handelingen zijn mensen nodig.

Scheiden en hergebruik

Per 1 april 2012 is het Bouwbesluit van toepassing. Hierin wordt geregeld dat op de slooplocatie al een scheiding van de diverse afkomende sloopmaterialen gedaan moet worden. Afkomende materialen die in aanmerking komen voor recycling moeten voldoen aan een aantal normen. Deze normen worden ook wel acceptatievoorwaarden genoemd. Afkomende materialen zijn meestal vervuild met andere materialen. Ook als er selectief gesloopt wordt, is het moeilijk alle materialen 100% van elkaar te scheiden. In deze acceptatievoorwaarden wordt voor iedere soort afkomend materiaal vermeld welk (volume)percentage er van een ander materiaal er maximaal doorheen mag zitten.

Sloopmaterialen: (als het mogelijk is graag twee rijen)

 • Hout
 • Metalen
 • Asfalt
 • Beton en steen
 • Glas
 • Kunststoffen
 • Gips
 • Vloerbedekking
 • Dakafval
 • Isolatiemateriaal
 • Gevaarlijke stoffen
 • Chemisch afval
 • Asbest
 • PAK (polycyclische aromatische koolwaterstoffen)
 • CFK (Chloor Fluor Koolwaterstof)
 • PCB (polychloorbifenyl)
 • Lood
 • Verontreinigde grond
Hulp nodig bij slopen?
Neem dan contact op met Martien

MvS sloopbedrijf werkt oplossingsgericht, doeltreffend en is zeer betaalbaar!

Ook interessant

Contact opnemen is makkelijk en vrijblijvend.
Martien van Schijndel